Utför snöröjning med vikblad, sandning med självlastande sandspridare.

Har gjort utbildningen "säkerhet på väg", uppfyller nyaste miljökraven.