Allmänna bestämmelser

Obligatorisk utrustning: Kusken skall ha hjälm samt sax eller krok och skyddsskor. Sax finns att låna.

 

Medhjälpare skall stå framför hästen vid anspänning och frånspänning och får gå med ekipaget utefter hela banan.

Straffpoäng ges om medhjälparen behöver ingripa.

 

Tävlingsekipage som deltagit i skogs/brukskörnings DM får ej deltaga.

Oerfaren kusk får låna "tävlad" häst.

 

 

Station 1

 

Funktionskontroll före start

Den utrustning ekipaget medför till station 1 skall följa ekipaget hela tävlingen.

Ekipaget skall meddelas fel, för att åtgärdas innan start.

Lätt lastat redskap skall finnas tillgängligt för anspänning.

Selning enligt tradition med baksele eller svanskappa.

 

Bedömningspunkter:

Kuskens och medhjälparens klädsel och utrustning

Hästens kodition och hovvård

Selens tillpassning och kondition

Anspänning

Körning

Frånspänning

Max 10 straffpoäng

 

Station 2

Lastteknik/virkeshantering

Att på ett ergonomiskt, kraftsparande och säkert sätt, lasta och björna en kälke med massavedsbitar.

Medhjälparen håller under tiden hästen, som alltså ej är förspänd.

Bedömning:

Utgår med 20 straffpoäng

(görs allt perfekt så hamnar du alltså på 0 straffpoäng)

 

Station 3

Körning med släplass

Att anspänna, ett redan lassat, redskap, kälke eller skakelbåge, och därefter köra med lasset genom vissa portar/träd och tillbaka till utgångsläget och spänna ifrån hästen.

Utefter "banan" ligger en hög med massaved där man ska göra en halt på lämpligt ställe.

Bedömningspunkter:

Anspänning

Rivna portmarkeringar 1 straffpoäng/riven pinne

Halt  10 straffpoäng för utebliven halt

Frånspänning

 

Station 4

"Lunnbänk"

5 stockar skall placeras, från samma håll, jämt i framkant och vara väl packade.

Första och sista stocken utgör riktmärke vid mätningarna. Styrning av stockarna med händer, kropp eller ben är tillåtet så länge hästen är i dragarbete. Efter avslutad körning får stocken ej justeras för hand.

Redskap som skall användas är draglinor med svängel och släpsax.

Bedömningspunkter:

Anspänning

Stock som i längdriktning avviker från första och sista stocken      1 straffpoäng/cm

Varje cm glipa mellan stockarna (medelavståndet av mätningarna fram resp. bak) 1 straffpoäng/cm

                                                                                             

Frånspänning

 

Station 5

Körning med släpstock

Att i en markerad ruta, 5 x 5 m i fyrkant, med häst utrustad med draglinor och släpsax, köra in i rutan med redskapet släpande på marken. När svängeln är inne i rutan får redskapet lyftas för att göra en 180' vändning och koppla en av stockarna och därefter dra ut stocken och köra en bana med ett antal portar som avslutas med att köra tillbaka stocken till utgångsläget.

Den ska ligga så nära framkanten på den kvarvarande stocken som möjligt.

Koppla loss saxen och kör därefter ut ur rutan och spännifrån redskapet.

Bedömningspunkter:

Anspänning

Rivna portar       1 straffpoäng/riven pinne

Steg på eller utanför rutan  1 straffpoäng/steg

Placering av stock  1 straffpoäng/dm avvikelse

Frånspänning