Inbjudan till Ågårdens vandringspris!

 

Det är en förenklad form av skogskörning DM där du kan starta med en unghäst tex.

Momenten är inte helt färdiga ännu, men i stora drag kommer det att se ut på följande vis:

Tävlings ekipage får ej deltaga, (bruks/skogs DM)

”Oerfaren”kusk kan starta med ”tävlad”häst

Medhjälpare får användas i hela banan

Endast släplass, ej buret.

 

Syftet med ”tävlingen” är att få fram fler ekipage som i slutänden kan starta DM och

att yngre kuskar och hästar kan deltaga.

 

Det blir ett pris för startande från Uppsala län och ett för ”utom läns”.

 

Tid och plats: Ågården 8/2, vi träffas kl. 10.00

Anmälan: Ulrika 0708 84 44 16

 

Välkomna!!!!!!!!